ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ СЛЕД ПОКУПКА ОТ  http://www.mamaspet.eu


Попълнете и изпратете настоящия формуляр на имейл адрес info@mamaspet.bg, ако желаете да се откажете от договора!

До : „Студио Хедър“ ЕООД, администратор на уеб сайта www.mamaspet.eu

С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме*от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Поръчано на/получено на…………………..

Име на потребителя/ите………………………

Адрес на потребителя/ите…………………………….

Моля, възстановете заплатената от мен сума по следния начин:……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр ще се изпрати на хартия)

…………………………………..

Дата…………….